FSC (Forest Stewardship Council)

Nasze tarki do stóp posiadają certyfikat FSC?. 

FSC? jest  pierwszym i obecnie najbardziej rozpoznawalnym globalnie (obecnym w ponad 50 krajach) systemem certyfikacji lasów i produktów drzewnych. System oparty jest o szereg standardów ?  wymogów stworzonych przez członków organizacji FSC A.C. Dokumenty te opisują zasady prawidłowego gospodarowania lasami oraz sposoby ich weryfikacji w terenie. 

Standardy opisują również zasady kontroli przepływu surowca z lasu do ostatecznego konsumenta w sposób, który gwarantuje, że produkty oznakowane logo FSC? faktycznie pochodzą z lasów spełniających wysokie wymogi. 

Kupując tarki PureQueen macie Państwo pewność że materiały użyte do ich produkcji pochodzą z lasów dobrze zarządzanych i spełniają najwyższe normy jakościowe. 

Co to wszystko oznacza w praktyce ?

Tarki PureQueen są ekologiczne. Dbamy o środowisko. Certyfikat FSC? gwarantuje że surowce używane przez nas do produkcji akcesoriów kosmetycznych a także mebli i ekspozytorów pochodzą z lasów w których: 

  • unika się stosowania pestycydów
  • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu
  • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory
  • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych
  • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie
  • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych a wszystko to w zgodzie z lokalną kulturą i tradycji

http://pl.fsc.org/